დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

თქვენი სახელი და გვარი სრულად
სტატიის დასახელება
ავტორი/ავტორები
სახელი და გვარი სრულად
სამუშაო ადგილი
ელ ფოსტა, სამეცნიერო წოდება
რეცენზენტები
ელ ფოსტა, სამეცნიერო წოდება, სამუშაო ადგილი
ფაილი
Word (doc ან docx)
ყურადღება:
განაცხადის შევსებისა და სამეცნიერო სტატიის შრომათა კრებულში სტატიის გამოქვეყნების დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, ავტორი/ავტორების და რეზენზენტების პირადი მონაცემები: წოდება, სამუშაო ადგილი და ელ. ფოსტა სტატიასთან ერთად გამოქვეყნდება.