დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N1 (463), 2007 - [PDF]

უაკ 621.923.5

ა. სირაძე, გ. ასათიანი. მიკროდაყვანითი სასუპერფინიშე თავაკის კონსტრუქციის საიმედოობის გაუმჯობესება..................................................................................................9

 

უაკ 663.255

თ.მეგრელიძე, ზ.ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი. შნეკიანი წნეხის ცილინდრის სიმტკიცეზე გაანგარიშება...................................................................................................................................................................... 15

 

უაკ 681.3

გ. სურგულაძე, ნ. თოფურია, ი. ვაჭარაძე. ავტომატიზებული ანალიზის სისტემის დაპროექტება სატენდერო კომისიის ექსპერტებისათვის......................................................................................................................................... 19

 

უაკ 681.3

ო. თავდიშვილი, თ. სულაბერიძე. არეების გამომყოფი სეგმენტაციის გამოთვლითი ალგორითმი და მისი მოქმედება............................................................................................................................................................................ 24

 

უაკ 681.326.3

მ. კიკნაძე, ე. გვარამია. კომპიუტერული ტესტირებისათვის ტესტის მომზადების პრინციპები.......................................................................................................................................................................... 29

 

უაკ 629.11.011.1

ნ. ბარძიმაშვილი, გ. ჭელიძე. სატრანსპორტო საშუალების მაღალმანევრული შასი........................................................................................................................................................................................ 32

 

უაკ 625.282:684.3.053

თ. ბუჩუკური, გ. თუმანიშვილი. ელექტრონული სალოკომოტივო

დეკოდერი........................................................................................................................................................................... 36

 

უაკ 519.624

გ. ტაბიძე. მეორე რიგის სხვაობიან განტოლებათა სისტემის არაოსცილაციურობის შესახებ.................................................................................................................................................................................. 40

 

უაკ 51

გ. თოდუა. TT (Lm(Vn)) მხები სივრცის ნაწილობრივი აღჭურვა.................................................................... 44

 

უაკ 666.5:536

გ. გაფრინდაშვილი, ი. გაგუა. ძვლის ნაცრისა და კაოლინის შემცველ კერამიკულ მასალებში კრისტალური ფაზის წარმოქმნის თერმოდინამიკური ანალიზი................................................................................................................ 48

 

უაკ 574/578:577.1

ს. კოპალეიშვილი. β _ D გლუკოზიდაზის მიღება და გაწმენდა თერმოფილური მიკრომიცეტის ASPERGILLUS TERREUS კურტულარული სითხიდან...................................................................................................................... 52

 

უაკ 669. 1:628.511

ლ. ჩხეიძე, ა. მებონია, ვ. კლდიაშვილი, ს. მებონია. ფეროშენადნობთა წარმოების აირგამწმენდი სისტემის სრულყოფა........................................................................................................................................................................... 57

 

უაკ 621. 791.755.

ზ. საბაშვილი, ზ. თადუმაძე, ზ. ბათხაძე, ნ. კოდუა. პლაზმური ჭრისა და შედუღების უნივერსალური კვების წყარო..................................................................................................................................................................................... 60

 

უაკ 4+001.53

მ. ჩხეიძე. ბიზნეს კომუნიკაციის პრობლემის შესახებ........................................................................................ 65