დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N3 (465), 2007 - [PDF]

უაკ 624

ი. ქვარაია, ნ. მსხილაძე. მსუბუქი რკინაბეტონის კოლონების გამოყენების პერსპექტივები მშენებლობაში...........................................................................6

 

უაკ 624.15

თ. კვაჭაძე. ფუძის გაანგარიშება დეფორმაციაზე მეზობელი ნაგებობების გავლენის გათვალისწინებით კუთხურ წერტილთა მეთოდით..................................................................................................................................................... 11

 

უაკ 621.825.5

ნ. ბარძიმაშვილი. ფრიქციული ქუროს მოხახუნე წყვილთა ენერგოდატვირთვა................................... 19

 

უაკ 663.255.4.001:573

თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გუგულაშვილი, გ. გოლეთიანი. შნეკურ წნეხებში დურდოდან წვენის გამოწურვის 

მათემატიკური მოდელი...............................................................................................................................................22

 

უაკ 681.3

დ. ლობჟანიძე, მ. თევდორაძე. კომპიუტერულ ქსელში მარშრუტიზაციის ძირითადი მახასიათებლები...............................................................................28

 

უაკ 681.3

ვ. ადამია, ნ. არაბული. მონაცემთა დაცვა კომპიუტერულ

ქსელებში...................................................... 34

 

უაკ 681. 322

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. მონაცემთა იერარქიული შეკუმშვის შესახებ მონაცემთა ბაზებში.....................................................................37

 

უაკ 681.3

გ. სურგულაძე, ნ. მოწონელიძე, თ. ფიფია. საქართველოს ჰიდრორესურსებისა და ჰიდროელექტროსადგურების მონიტორინგის საინფორმაციო კომპიუტერული სისტემა................................................................................................................................................................................. 41

 

უაკ 681.3

ნ. თოფურია. კონცეპტუალური სქემის აგების ოპტიმიზაცია ობიექტ-როლური მოდელირებით.................................................................................................................................................................. 48

 

უაკ 681.3

ლ. პეტრიაშვილი. მონაცემთა საცავები და ინტეგრირებული

სისტემები................................................. 54

 

უაკ 681.3

ზ. წვერაიძე, ფ. პაატაშვილი. დისტანციური სწავლების კონცეფცია,

ტექნოლოგია და მეთოდიკა...................................................................................................................59

 

უაკ 669.131.7

ნ. ენუქიძე,  გ. მუმლაძე, მ. მაჭარაშვილი. ფოსფორის გავლენა თუჯის სხმულის სტრუქტურასა და მექანიკურ თვისებებზე......................................................................................................................................................................... 62

 

უაკ 621.762

დ. ნოზაძე, გ. ოთარაშვილი, რ. ხომასურიძე. ალუმინ-ფოლადის ბოჭკოვანი კომპოზიციური მასალის ელექტროგლინვის პროცესის გამოკვლევა................................................................................................................ 66

 

უაკ 513.7

ნ. აბულაძე, მ. ჭელიძე, ს. შონია, თ. შუკაკიძე. პირველი კლასის შემხები გარდაქმნის კონსტრუირება სივრცის აფინური

გარდაქმნის გამოყენებით............................................................................................................................ 71