დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N2(508)-2018

გამოიცემა 2018 წლის II კვარტლის ბოლოს

 

1. თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი - "პროპანზე მომუშავე აბსორბციული მაცივარი";

2. Л. И. Махарадзе"О РАСЧЕТЕ НА ПРОЧНОСТЬ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ ГИДРОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОТЕКАЮЩИХ В НИХ";

3. R. Melkadze - "NEW ADAPTOGENIC PREPARATION";

4. Р. Г. МЕЛКАДЗЕ - "ТОКСИКОЛОГИЯ БИОАКТИВНОЙ ДОБАВКИ "GRAIL";