დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N3(509)-2018

გამოიცემა 2018 წლის III კვარტლის ბოლოს

 

1. თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი - "ინოვაციური კონსტრუქციის ვაკუუმ-ტუმბო";

2. თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი - "ავტომობილის საბურავების უტილიზაცია და რეციკლირება კრიოგენული ტექნიკის გამოყენებით";

3. Р.Г. Мелкадзе, К.М. Кинцурашвили, Т.З. Копалиани - "КОМПОНЕНТЫ БИОАКТИВНОЙ ДОБАВКИ "GRAIL";

4. Р.Г. Мелкадзе, К.М. Кинцурашвили, Т.З. Копалиани - "ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ БИОАКТИВНОЙ ДОБАВКИ "GRAIL";

5. ლ. სუთიძე - "ტერმინ-კომპოზიტებისა და რუსულიდან კალკირებული ფორმების შესახებ";

6. ი. ჩაჩავა - "ვაკუუმური სუბლიმაციური შრობის ექსპერიმენტალური დანადგარი";

7. ჯ. კილასონია, გ. ხელიძე, გ. ჯაოშვილი - "გეოლოგიურად საშიში ტერიტორიების მონიტორინგი და პრევენციული ღონისძიებების პრინციპები ჟინვალის წყალსაცავის და დარიალის ხეობის მაგალითზე";

8. თ. მენაბდე, ნ. გიორგობიანი, მ. ნარჩემაშვილი - "საინფორმაციო საზოგადოება, ინფორმაცია და ინფორმაციის დაცვის სისტემები";