დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N3(505)-2017 

გამოიცემა 2017 წლის III კვარტლის ბოლოს

 

1. E. Kukhalashvili, K. Bziava, D. Lortkipanidze - "Determining the Properties of Hyperconcentrated Flow";

2. M. Sanikidze, N. Tsignadze, G. Medzmariashvili - "Rapidly Layable, Deployable, Single-Span Mechanized Bridges for Extreme   Situations";

3. თ. მეგრელიძე, გ. გუგულაშვილი, თ. ისაკაძე, გ. ბერუაშვილი - "ფხვიერი პროდუქტების ვიბრომდუღარე ფენაში საშრობი მანქანა მუშა აგენტის პულსატორით";

4. თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი - "უნივერსალური კარადა მაცივარ-კონდიციონერი";

5. მ. ონიანი - "ოპტიმიზაციის შედეგების პროგნოზირება";

6. რ. ენაგელი - "მადნეულის საბადოს სპილენძ-ოქროს ძნელადგასამდიდრებელი მადნის ფლოტაციის პროცესის ოპტიმიზაცია";

7. ლ. სუთიძე - "ტექნიკური ტერმინოლოგიის სარედაქციო საკითხისთვის";

8. Р.Г. Мелкадзе - "МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИСТЬЕВ КАВКАЗСКОЙ ЕЖЕВИКИ";

9. Р.Г. Мелкадзе - "ЛЕЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ БАЛЬЗАМА  "ГРААЛЬ" ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ, ЛУЧЕВЫХ И ПОЛОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ";

10. შ. კვირკველია, ჯ. ბერიძე, მ. ჯორბენაძე - "ფიჭური მობილური კავშირის ზოგიერთი პრობლემური საკითხის კვლევა პროგრამირებადი რადიო ტექნოლოგიების გამოყენებით";

11.  ტ. კვიციანი - "მთის კლდოვან კალთაზე დაყრდნობილი ნებისმიერი მოხაზულობის ზედაპირის მქონე გრუნტის ფერდოს გაანგარიშება მდგრადობაზე";

12. ზ. ჩიტიძე, ი. გელაშვილი, ვ. აბაიშვილი - "გაყინული ფიჭვის ლენტური ხერხებით ხერხვის პროცესის დინამიკური პარამეტრების კვლევა";

13. N. Razmadze, N. Ratiani - "Statistical Data about Severe and Fatal Injuries in Work Places";