დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N1(507)-2018

გამოიცემა 2018 წლის I კვარტლის ბოლოს

 

1. რ. მელქაძე - "ბალზამი "გრაალის" ანტისტრესული თვისებები";

2. ნ. ფაილოძე, გ. სულაშვილი, ჟ. გაბარაევი - "ბუღალტრული აღრიცხვის თავისებურებები სამედიცინო დაწესებულებებში";

3. ლ. გაჩეჩილაძე, რ. სამხარაძე, ი. გიგიბერია - "პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება ოპერატიული მეხსიერების მართვის პროცესების სწავლებისთვის";

4. ლ. გაჩეჩილაძე, რ. სამხარაძე, მ. ყალაბეგიშვილი - "პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება ოპერაციული სისტემის რესურსების განაწილების სწავლებისთვის";