დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

 

2015

24 დასახელების სახელმძღვანელო;
52 დამხმარე სახელმძღვანელო;
12 მონოგრაფია;
4 სტუ-ის შრომათა კრებული;
30 სხვადასხვა დასახელების სამეცნიერო ჟურნალები;
78 სხვადასხვა დასახელების შიგასაუნივერსიტეტო მოხმარების ბლანკები, საპატიო დიპლომები, საშვები, საარჩევნო ბიულეტენები.
705 სტუდენტის მოწმობა

 

2014

 

60 დასახელების სახელმძღვანელო;
49 დამხმარე სახელმძღვანელო;
18 მონოგრაფია;
4 სტუ-ის შრომათა კრებული;
25 სხვადასხვა დასახელების სამეცნიერო ჟურნალები;
27 სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები და კრებულები;
35 შიგასაუნივერსიტეტო მოხმარების ბლანკები.
4786 სტუდენტის მოწმობა

 

2013

 

82 დასახელების სახელმძღვანელო;
126 დამხმარე სახელმძღვანელო;
30 მონოგრაფია;
4 სტუ-ის შრომათა კრებული;
25 სხვადასხვა დასახელების სამეცნიერო ჟურნალები;
10 სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები და კრებულები;
13 შიგასაუნივერსიტეტო მოხმარების ბლანკები.
255 სტუდენტის მოწმობა

 

2012

21 დასახელების სახელმძღვანელო;
48 დამხმარე სახელმძღვანელო;
11 მონოგრაფია;
4 სტუ-ის შრომათა კრებული;
31 სხვადასხვა დასახელების სამეცნიერო ჟურნალები;
10 სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები და კრებულები;
37 შიგასაუნივერსიტეტო მოხმარების ბლანკები.

 

2011

 

47 დასახელების სახელმძღვანელო;
54 დამხმარე სახელმძღვანელო;
11 მონოგრაფია;
4 სტუ-ის შრომათა კრებული;
15 სხვადასხვა დასახელების სამეცნიერო ჟურნალები;
25 სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები და კრებულები;
23 შიგასაუნივერსიტეტო მოხმარების ბლანკები.