დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N1 (495), 2015 - [PDF]

მშენებლობა

 

უაკ 691.17 

ვ. სოხაძე. წრიული ფირფიტის სუფთა პლასტიკური ღუნვა.................................................................................................. 9

 

ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

 

უაკ 621.391.15

. უღრელიძე, . სორდია, . კვიკვინია. ლის მეტრიკის გამოყენება ინვარიანტული სისტემების ასაგებად......................................................................... 15

 

უაკ 621.391.15

. უღრელიძე, . ზურაბიშვილი, . გორძამაშვილი. ქართული ასოების ოპტიმალური კოდირება................................................. 22

 

უაკ 621.1

. ფხალაძე. ნახშირორჟანგის ემისიის შემცირების შესაძლებლობა ქ. ქუთაისის მუნიციპალურ შენობებში........................................... 27

 

სამთო საქმე და გეოლოგია

 

უაკ 519. 242

. მესხი, . ფირალიშვილი, . ინაძე. ენგურჰესის ტექნიკური სისტემის დროითი რიგების მოდელების იდენტიფიკაცია..................... 34

 

უაკ 519.242

. მესხი, . ფირალიშვილი, . ინაძე. ენგურჰესის ტექნიკური სისტემის დროითი რიგების მოდელების პარამეტრების შეფასება და ადეკვატურობის დიაგნოსტიკური შემოწმება........................................................... 42

 

ქიმიური ტექნოლოგია, მეტალურგია

 

უაკ 669. 26

. მიქაძე, . ნახუცრიშვილი, . მაისურაძე, . მიქაძე. ქრომ-ალუმინიანი უჟანგავი ფოლადის მაღალტემპერატურული ჟანგვის კინეტიკა............................... 47

 

უაკ 541.2/541.7(075)

. სარუხანიშვილი, . გორდელაძე, . ანდღულაძე,
. ებანოიძე. ხუთკომპონენტიანი ბორსილიკატური

სისტემების ზოგიერთი კომპოზიციიდან მინის წარმოქმნის ფიზიკურ-ქიმიური პროგნოზირება............................................ 51

 

არქიტექტურა, ურბანისტიკა, დიზაინი

 

უაკ 72

. ისბატოვი. ქ. ბაქოს საზოგადოებრივი ცენტრების არქიტექტურულ-გეგმარებითი სტრუქტურის რენოვაცია............................................................................................. 58

 

უაკ 553.984

. აზიზოვი. ნავთობიანი ტერიტორიის როლი სამრეწველო და დასახლებული წარმონაქმნების ფორმირებასა და

სივრცულ  განლაგებაში.................................. 63

 

ბიზნესინჟინერინგი

 

უაკ 681.3

. ქუთათელაძე, . კობიაშვილი, . ქუთათელაძე. დიალოგის მართვა კოოპერაციული ცოდნის გამოყენებით........................................................................................ 67

 

ინფორმატიკა, მართვის სისტემები

 

უაკ 681.3

. გოჩიტაშვილი, . კიკნაძე, . აფციაური, . შიუკაშვილი. ელექტრონული ანგარიშსწორების როლი კომერციულ ბანკებში და მათთან დაკავშირებული კიბერდანაშაულის რისკების შემცირების გზები.................... 74

 

უაკ 681.3

. გოჩიტაშვილი, . აფციაური. ელექტრონული ფული, ელექტრონული საფულე და ინტერნეტ-ანგარიშსწორების სისტემები.............. 79

 

უაკ 681.3

. ძიძიგური, . ზურაბიშვილი, . გონგლაძე,
. ჩადუნელი. თანამდებობათა ფარდობითი ღირებულებების შეფასება და მისი ავტომატიზაციის ზოგიერთი

საკითხი............................. 85

ავტორთა საძიებელი.............................................................................................................. 92

ავტორთა საყურადღებოდ..................................................................................................... 93