დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

N2 (464), 2007 - [PDF]

უაკ 536.2.01

ო. ფურცელაძე, ს. გოდერძიშვილი. ჰაერის მხრიდან წიბოვანი რეკუპერატორების ეფექტურობის გამოკვლევა სითხის ორგანიზებული ნაკადის შემთხვევაში......................................................................................................... 6

 

უაკ 625.8

გ. შილაკაძე, ს. ესაძე. დიდი ტვირთამწეობის მანქანების ვერტიკალური დინამიკური ზემოქმედება გზის საფარზე................................................................................................................................................................................................. 13

 

უაკ 621.317.4

შ. ნემსაძე, გ. ცხომელიძე, ა. ტორონჯაძე. მგნიტურ-იმპულსური დანადგარების გამოყენების საკითხები და მათი სრულყოფის პერსპექტივები.......................................................................................................................................... 18

 

უაკ 621.548

ქ. ვეზირიშვილი, მ. რაზმაძე. ენერგოდამზოგველი სისტემების გამოყენების ეფექტურობა....................................................................................................................................................................... 24

 

უაკ 658.511.5

ბ. ჭელიძე, გ. ჭელიძე, ნ. ბარძიმაშვილი. ავტომატიზებულ კომპლექსთა მოწყობილობის შერჩევა მათი ფუნქციონირების საიმედოობის თვალსაზრისით.................................................................................................. 29

 

უაკ 62-52

ჯ. გრიგალაშვილი, ნ. ჟიჟილაშვილი, თ. ოთარაშვილი. ადამიანის ფიზიკური რეაქციის შეფასებისა და ტრეინინგის მიკროკონტროლერული მოწყობილობა............................................................................................ 33

 

უაკ 681.3

ა. კობიაშვილი, რ. ქუთათელაძე. მონაცემთა გაფართოებადი ჰეშირების მეთოდის შესახებ.................................................................................................................................................................................. 41

 

უაკ 625.721

ზ. გასიტაშვილი, ი. აბულაძე, ნ. კვიჭიძე. საგზაო ქსელის მონიტორინგი გეოინფორმაციული სისტემის გარემოში................................................................................................................................................................................................. 46

 

უაკ 008

ა. მგელაძე. მონოტონური სისტემების ზოგადი თეორიული

მოდელი........................................................ 50

 

უაკ 4+001.53

მ. ჩხეიძე. კომპრესია და თარგმანი........................................................................................................................... 53

 

უაკ 669.13

ნ. ენუქიძე, გ. მუმლაძე, მ. მაჭარაშვილი. ფოსფორის გავლენა ნარჩენი ძაბვების განვითარებაზე თუჯის სხმულში................................................................................................................................................................................................. 57

 

უაკ 513.73

გ. თოდუა. TT (Lm(Vn)) მხები სივრცის სრული აღჭურვა............................................................................. 62