დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

რ. არველაძე

ენერგეტიკული კრიზისი
საქართველოში

image

უაკ: 620.9:338.97

ISBN: 978-9941-20-800-3

გვერდი: 226

დამტკიცების თარიღი – 29.03.2017

წიგნში აღწერილია მეოცე საუკუნის ბოლო ათწლეულში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველოში შექმნილი მძიმე ენერგეტიკული კრიზისი, მოცემულია მისი გამომწვევი მიზეზების ანალიზი და დაძლევის გზების ძიება.