დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

მ. მოისწრაფიშვილი

ლოგისტიკის საფუძვლები

image

უაკ: 338.24(02)

ISBN: 978-9941-20-854-6

გვერდი: 48

დამტკიცების თარიღი – 29.03.2017

დამხმარე სახელმძღვანელოში გადმოცემულია ლოგისტიკის ძირითადი არსი, გატარებული პრინციპები, მატერიალური და ინფორმაციული ნაკადების მართვის მეთოდები ნედლეულისა და მასალების მომარაგების სფეროში.
ნაშრომი განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის, ტრანსპორტისა და მანქანათმშენებლობის მენეჯმენტის სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები