დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

თ. მენაბდე

სერტიფიკაციის თეორიული და პრაქტიკული
საფუძვლები

უაკ: 008

ISBN: 978-9941-20-863-8

გვერდი: 202

დამტკიცების თარიღი – 17.05.2017

სახელმძღვანელოში განხილულია სერტიფიკაციის თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები. ყურადღება გამახვილებულია სერტიფიკაციის სისტემის ევროპული და ქართული სერტიფიკაციის სისტემების განხილვაზე, როლზე, რომელსაც ასრულებს სერტიფიკაცია სავაჭრო ურთიერთობებში ბარიერების მოხსნაზე. განხილულია პროდუქციისა და მომსახურების სერტიფიკაციის სქემები და მათი გამოყენება პრაქტიკაში, ბაზრის ზედამხედველობა, ინსპექტირება, აკრედიტაცია, შესაბამისობის ნიშანი და მისი გამოყენების წესები, სერტიფიკაციის საფუძვლები და ამ სფეროში მსოფლიოში მიმდინარე პროცესები.
წიგნი განკუთვნილია საინჟინრო და საინჟინრო-ეკონომიკური სპეციალობების სტუდენტებისა და ამ სფეროში მომუშავე საწარმოს სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები