დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

ვ. ხოჭოლავა, ნ. მაჭარაშვილი

მათემატიკური ანალიზი

I ნაწილი

image

უაკ: 517

ISBN: 978-9941-20-870-6 (ყველა ნაწილი)

ISBN: 978-9941-20-871-3 (პირველი ნაწილი)

გვერდი: 364

დამტკიცების თარიღი – 29.03.2017

სახელმძღვანელო შედგენილია ამჟამად მოქმედი პროგრამის მიხედვით და მოიცავს ერთი ცვლადის ფუნქციის დიფერენციალური და ინტეგრალური აღრიცხვის საკითხებს.
იგი ძირითადად განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკის სპეციალობის სტუდენტებისათვის.