დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

ჯ. დოჭვირი

გენერატორების მართვა უკუკავშირებით

უაკ: 621.313

ISBN: 978-9941-20-882-9

გვერდი: 69

დამტკიცების თარიღი – 17.05.2017

განხილულია მუდმივი და ცვლადი დენის გენერატორების უკუკავშირებიანი მართვის სისტემები. მათი მუშა (სტატიკური და დინამიკური) რეჟიმების გასაანალიზებლად გამოყენებულია ავტომატური მართვის თეორიაში ცნობილი მეთოდები. გადაწყვეტილია რეგულატორების და კორექტორების დინამიკური ოპტიმიზების ამოცანები როგორც ანალოგური, ციფრული მართვისას.
განკუთვნილია მათთვის, ვისაც აინტერესებს გენერატორების ძაბვის სტაბილიზაციის უკუკავშირიანი სისტემების მუშაობა.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები