დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

მ. დემეტრაშვილი, ნ. ნოზაძე

გეგმილური ხაზვა

image

უაკ: 741/744

ISBN: 978-9941-20-906-2

გვერდი: 84

დამტკიცების თარიღი – 17.05.2017

სახელმძღვანელო სრულად შეესაბამება გეგმილური ხაზვის სასწავლო პროგრამას და სწავლების მეთოდიკას.
წიგნი განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტისა და სხვა ტექნიკური დარგის სასწავლებლების (როგორც ბაკალავრიატის, ისე უმაღლესი პროფესიული სწავლების) სტუდენტებისათვის, აგრეთვე იმ პირთათვის, ვინც დაინტერესებულია საინჟინრო გრაფიკისა და გეგმილური ხაზვის დამოუკიდებლად შესწავლით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები