დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

ნ. თოფურია

ბიზნესპროცესების ავტომატიზაცია
SharePoint Server-ის ბაზაზე

image

უაკ: 004.5

ISBN: 978-9941-20-912-3

გვერდი: 176

დამტკიცების თარიღი – 29.03.2017

მონოგრაფიაში განხილულია კორპორატიული პორტალის დაპროექტებისა და შრომითი პროცესების ავტომატიზაციის ეტაპები Microsoft SharePoint Server-ის ბაზაზე. წარმოდგენილია საპრობლემო სფეროს კონცეპტუალური სქემის დაპროექტება ობიექტ-როლური მოდელირებით. მოცემულია კორპორაციისთვის ავტომატიზებულ რეჟიმში დაპროექტებული Ms SQL Server-ის მონაცემთა ბაზის დაკავშირება SharePoint Server-Tan SharePoint Designer-ის საშუალებით. აღწერილია რეკომენდაციები IT-ხელმძღანელებისათვის „ღრუბლოვან“ პლატფორმაზე გადასვლის მიზანშეწონილობის განსაზღვრის მიზნით, მათი დანერგვის შედეგად მიღებული სავარაუდო რისკების, ასევე მოგება-ზარალის რაოდენობრივი შეფასებისათვის. მონოგრაფია განკუთვნილია ინფორმატიკის სპეციალობის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, აგრეთვე შეუძლიათ გამოიყენონ ბიზნესის სფეროში მომუშავე პირებმა.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები