დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

ა. აბესაძე

გადაწყვეტილების მიღების
რაოდენობრივი მეთოდები

image

უაკ: 543.062

ISBN: 978-9941-20-945-1

გვერდი: 104

დამტკიცების თარიღი – 17.05.2017

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია რაოდენობრივი მეთოდები, რომლებიც მენეჯერს დაეხმარება სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში. წიგნში თეორიულ ნაწილთან ერთად მოცემულია შესაბამისი ლაბორატორიული სამუშაოების აღწერა.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია მენეჯერული დისციპლინების შემსწავლელი უმაღლესი განათლების დაწესებულებების სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები