დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

Z. Chachkhiani

STRUCTURE AND PHYSICAL PROPERTIES OF
METALLIC URANIUM AND
ITS BINARY ALLOYS

image

UDC: 546.791:661.879

ISBN: 978-9941-20-849-2

page(s): 145

Approval date – 17.05.2017

The book gives account of works by various researches studying intermetallic alloys of uranium. Among them are data concerning the thoroughly analyzed binary alloys of metallic uranium with NaCL structure, including further discourse of their physical and chemical properties.
Particular attention is paid to the analysis of existing theoretical approaches.
The book can be of interest for scientists, engineers and students specialized in the field of magnetism and magnetic chemistry, as well as for those who are engaged in the research of current physical and chemical problems of solid bodies.