დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

V. Vardosanidze, T. Makharashvili, Z. Laoshvili, N. Chachava, N. Pailodze

The Problems of Urban Environment Sustainable
Development in Georgia

UDC: 577.47/.48

ISBN: 978-9941-20-954-3

page(s): 288

Approval date – 17.05.2017

In the context of modern intensive urbanization, the study of the development and management of urban processes is becoming increasingly important for the economic and political life of countries. The new educational Doctoral Program -  „Sustainable Urbanism“ was developed within the RETHINKe Tempus project by the Faculty of Architecture, Urban Planning and Design. The program relies on a special course of urban ecology, urban housing studies, etc. The importance of  geographical information systems in urban science is presented in the program as well.
The textbook is a set of articles and documents that reflect the current problems of urban development in the world and in Georgia in a whole, including methodological and conceptual approaches.
The parts of the textbook were developed by:
Part I. Urban Landscape Formation and Development – Professor of the Georgian Technical University Dr. Tengiz Makharashvili;
Part II.  The General Concept of the Urban Housing Systemic Reform in Georgia (Policy Recommendations)  - Professor of the Georgian Technical University Dr. Vladimer Vardosanidze;
Part III. Introduction in Geographic information system The essence of geoinformation systems History of geoinformation systems Development. Cartographic basics of Geo informational  - Professor of the Georgian Technical University Dr. Zurab Laoshvili. The textbook was structured and prepared byAssociate Professor of the Georgian Technical University Dr. Nino Chachava, Professor of the Georgian Technical University Dr. Nino Pailodze.
The book is dedicated for the students of  Architectural, Urban Planning, Design schools and other specialists interested with the problems of Urban Development.