დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

თ. გელაშვილი, ჯ. იოსებიძე, დ. ძოწენიძე, დ. ალადაშვილი

ავტომობილის მართვის ელექტრონული
სისტემები

image

უაკ: 629.113.05.621.38

ISBN: 978-9941-20-949-9

გვერდი: 232

დამტკიცების თარიღი – 17.05.2017

დამხმარე სახელმძღვანელოში აღწერილია თანამედროვე ავტომობილის ელექტრონული სისტემები, მათი როლი ელექტრული და მექატრონული სისტემებისა და მოწყობილობების მართვაში. სხვადასხვა მარკის თანამედროვე  მსუბუქი  ავტომობილების მაგალითზე განხილულია ამ სისტემების მუშაობის პრინციპები, ფუნქციური ბლოკსქემები.
დამხმარე სახელმძღვანელო  განკუთვნილია როგორც ტრანსპორტის სპეციალობების სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისათვის, ისე ავტოტრანსპორტის დარგის მუშაკთა  და საკითხით დაინტერესებული ავტომოყვარულებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები