დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

თ. მახარაშვილი

მეთოდური მითითებები ლანდშაფტის არქიტექტურაში და საკურსო პროექტის მოცემულობები თემებზე: საქალაქო მრავალფუნქციური პარკი, საქალაქო ბაღის პროექტირება და განახლება

image

უაკ: 72

ISBN: 978-9941-20-704-4

გვერდი: 35

დამტკიცების თარიღი – 24.06.2016

მეთოდურ მითითებებში მოცემულია საკურსო პროექტების მოცემულობები და მასთან დაკავშირებული განმარტებები.
განკუთვნილია ლანდშაფტის არქიტექტურის სტუდენტებისათვის სასწავლო პროცესის და, კერძოდ, პროექტირების სწორად წარმართვისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები