დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

ს. პოჩოვიანი

მორწყვის რეჟიმების მართვის
ავტომატიზებული სისტემა

image

უაკ: 658.012.011.56

ISBN: 978-9941-20-801-0

გვერდი: 133

დამტკიცების თარიღი – 27.12.2016

მონოგრაფიაში განხილულია დაპროექტების მეთოდიკა როგორც სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მორწყვის რეჟიმების მართვის ავტომატიზებული სისტემებისათვის (მთლიანობაში), ისე მისი შემადგენელი ინფორმაციული, მათემატიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის ქვესისტემებისათვის.
ნაშრომი განკუთვნილია სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, ასევე – მონაცემთა ბაზებისა და მართვის ავტომატიზებული სისტემების დამპროექტებლებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები