დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

გ. ღვინეფაძე

AngularJS

image

უაკ: 681.3.06

ISBN: 978-9941-20-794-5

გვერდი: 48

დამტკიცების თარიღი – 29.03.2017

წიგნში განხილულია Angular ფრეიმვორკი - Google Inc კორპორაციის მიერ შექმნილი, თვისებრივად გაუმჯობესებული ვებგამოყენებების (დანართების) დასაპროექტებლად განკუთვნილი, JavaScript ენაზე დაწერილი და MVW (Model-View-Whatever) მიდგომაზე აგებული პროგრამული პროდუქტი.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინფორმატიკის სპეციალობათა შემსწავლელი სტუდენტებისა და ვებდანართების დაპროექტების საკითხებით დაინტერესებული პირებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები