დააჭირეთ Enter-ს შედეგების სანახავად ან Esc-ს გასაუქმებლად.

გ. ღვინეფაძე

თანამედროვე ტექნოლოგიები ვებ-დანართების
დასაპროექტებლად

image

უაკ: 681.3.06

ISBN: 978-9941-20-876-8

გვერდი: 144

დამტკიცების თარიღი – 29.03.2017

სახელმძღვანელოში განხილულია ვებ-დანართების შესაქმნელად განკუთვნილი თანამედროვე სერვერული საშუალებები: დაპროგრამების ენა PHP, ასევე Javascript ენის შესაძლებლობების გაფართოებისათვის დამუშავებული ფრეიმვორკული ტექნოლოგია AngularJS და სხვ.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინფორმატიკის სპეციალობათა შემსწავლელი სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და ამ საკითხებით დაინტერესებული პირებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები