გ. ღვინეფაძე

თანამედროვე ტექნოლოგიები ვებ-დანართების
დასაპროექტებლად

image-1

უაკ 681.3.06

ISBN 978-9941-20-876-8

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ვებ-დანართების შესაქმნელად განკუთვნილი თანამედროვე სერვერული საშუალებები: დაპროგრამების ენა PHP, ასევე Javascript ენის შესაძლებლობების გაფართოებისათვის დამუშავებული ფრეიმვორკული ტექნოლოგია AngularJS და სხვ.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინფორმატიკის სპეციალობათა შემსწავლელი სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და ამ საკითხებით დაინტერესებული პირებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები