ქ. ქოქრაშვილი - თავმჯდომარე
ვ. ხრუსტალი - თავმჯდომარის მოადგილე
ზ. გაბისონია - წევრი
ჯ. გაბელია - წევრი
დ. კარიაული - წევრი
ჯ. ხეცურიანი - წევრი
პ. კუბლაშვილი - წევრი
გ. ხუროშვილი - წევრი
ჯ. გახოკიძე - წევრი
ზ. რუხაძე - წევრი
ზ. ძლიერიშვილი - წევრი
ზ. როგავა - წევრი
ლ. შაიშმელაშვილი - წევრი
ი. გაბისონია - წევრი
ქ. ჯინჭარაძე - წევრი
ნ. ნიორაძე - წევრი
თ. შომერუსი - წევრი
ა. ბრანტი - წევრი