იმპაქტ ფაქტორი (იფ) სამეცნიერო და სოციალურ მეცნიერებათა ჟურნალების ციტირებათა საზომია. ის ხშირად გამოიყენება, ამა თუ იმ დარგის ჟურნალების „სამეცნიერო ღირებულების“ შესაფასებლად. პირველად იმპაქტ ფაქტორის ცნება ი. შერმა და ი. გარფილდმა მოგვაწოდეს, რომელიც ეფუძნება ციტირებათა რაოდენობის გამოთვლას დროის მოცემულ მონაკვეთში და ჟურნალის სამეცნიერო საზომის უპირობო ინდიკატორად იქცა. ის ჟურნალის სამეცნიერო და აკადემიური ხარისხის სინონიმად აღიქმება.

 

იხილეთ იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალების ბაზა:

https://www.scimagojr.com/journalrank.php