თ. მჭედლიშვილი, გ. ხვიჩია, გ. გრატიაშვილი, ხ. ამყოლაძე

პნევმომოწყობილობის მონტაჟი, ტექნიკური
ექსპლუატაცია და რემონტი

image

უაკ: 621.9.

ISBN: 978-9941-20-923-9

გვერდი: 142

დამტკიცების თარიღი: 17.05.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში სისტემატიზებულია მანქანათმშენებლობის სფეროში არსებული გამოცდილებები. ყურადღება გამახვილებულია შეკუმშული ჰაერის კონდიცირებასა და მისი დანაკარგის შემცირებაზე, პნევმატიკური ამძრავისა და მოწყობილობის საიმედოობისა და უსაფრთხოების გაზრდაზე მათი გაწყობისა და ექსპლუატაციის პროცესში.
წიგნში მოყვანილი პნევმოამძრავების მართვის, შეკუმშული ჰაერის კონდიცირების ტიპობრივი სქემები და პნევმატიკური ამძრავისა და მოწყობილობის ტექნიკური მომსახურების წესები სპეციალისტს საშუალებას აძლევს სწორად მიუდგეს ამ პრობლემების მოგვარების საკითხს.
დამხმარე სახელმძღვანელო შედგენილია მანქანათმშენებლობის სპეციალობის სტუდენტებისათვის.