N2 (722), 2016 - [PDF]

 

 

ფიზიკა

ბ. ბენდელიანი, გ. დგებუაძე, ლ. გუგულაშვილი, ი. მეცხვარიშვილი. ჟანგბადის გარემოში მაღალტემპერატურული ზეგამტარი ნიმუშების სინთეზის სისტემის მართვისა და მონაცემთა რეგისტრაციის მოწყობილობა....................................................................................... 9

 

გეოფიზიკა

გ. ჯაში, ნ. ბოლაშვილი, დ. ოდილავაძე, ა. თარხნიშვილი, ნ. ღლონტი,

ჯ. ქირია, კ. წიქარიშვილი. მიგარიას კირქვულ მასივზე, შურუბუმუს მღვიმის მიდამოებში ჩატარებული გეოფიზიკური

გამოკვლევების შედეგები............................................................................................................................................... 15

 

გარემოს დაცვა

ზ. ვარაზაშვილი, †უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, გ. ჩახაია. საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული თანამედროვე წარმოშობის ტექნოგენური მასივების კვლევისა და მართვის საკითხები............................................................................................................................................................................ 23

 

ეკოლოგია

ნ. კვაშილავა, გ. ჩახაია, ზ. ვარაზაშვილი, ლ. წულუკიძე, ი. ხუბულავა, თ. სუპატაშვილი, ლ. მაისაია. მდ. გლდანისხევის ხეობაში არსებული მეწყერსაშიში ფერდობის მდგრადობის შეფასება............................................................................................................................................................................... 31

 

გეოგრაფია

ზ. ლეჟავა, კ. წიქარიშვილი, გ. დვალაშვილი, ა. ნასყიდაშვილი.

ახალი დენუდაციურ-ტექტონიკური მორფოსტრუქტურის − „კარსტული კალდერის“ − შესახებ.................................................................................................................................................................................. 36

 

სპელეოლოგია

ზ. ლეჟავა, ლ. ასანიძე, კ. წიქარიშვილი, გ. ლომინაძე, გ. ჩართოლანი,

ი. ჯულაყიძე, ა. ნასყიდაშვილი. მურადის მღვიმე − უნიკალური სპელეოლოგიური ობიექტი ნაქერალას ქედზე.................................................................................................................................................................................... 43

 

გამოყენებითი კლიმატოლოგია

ლ. ქართველიშვილი, ლ. მეგრელიძე, ქ. როყვა. ტემპერატურისა და ტენიანობის კომპლექსური კლიმატური პარამეტრის გათვალისწინება სოფლის მეურნეობაში და მშენებლობების დაპროექტებისას............................................................................................................................... 53

 

ახალი ტექნოლოგიები

ნ. იაშვილი, ი. ხუტაშვილი. ბუნებრივი აირის გაჟონვის კონტროლის, სიგნალიზაციისა და ჩამკეტი სარქვლის მართვის ახალი მიკროპროცესორული სისტემა................................................................. 59

 

გ. ღვალაძე. ციტრუსების ფოთლების გამოყენებით ახალი სახის პროდუქციის − „მშრალი ციტრაჟის“ დამზადების ტექნოლოგია...................................................................................................................... 66

 

კვების ტექნოლოგია

†ე. ხვიჩია, გ. კაიშაური. დიეტური კვების პროდუქტების დამზადება ზოგიერთი გარეული ხილკენკროვანი ნედლეულისაგან............................................................................................................................... 69

გ. კაიშაური. „ქართული თეთრი ჰიბრიდული“ ჯიშის გოგრის შენახვის ტექნოლოგია....................................................................................................................................................................... 73

 

მანქანათმშენებლობა

თ. მეგრელიძე, გ. პირველი, გ. გუგულაშვილი, გ. ბერუაშვილი. მცენარეული ნედლეულის ფოთლის საჭყლეტ-საქუცმაცებელ-საგრეხი მანქანის მუშა დანების მიერ აღძრული

დატვირთვების განსაზღვრა.............. 78

 

სამთო საქმე

ლ. ჯაფარიძე, თ. ფირცხალავა, თ. გობეჯიშვილი. წმენდითი ამოღება მოსამზადებელი გვირაბების დამცავი ნახშირის მთელანების დატოვების გარეშე..................................................................... 83

 

მათემატიკის ისტორია

ც. პაპავა. არითმეტიკული სიმბოლოების სათავეებთან................................................................................... 90

 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში

ა. მირიანაშვილი. ინოვაციური განვითარება − ეკონომიკის წარმატების

საწინდარი........................................................................................................................................................................... 97

 

ავტორთა საყურადღებოდ................................................................................................... 109