გ. წულეისკირი, მ. არაბიძე

სამშენებლო ხაზვა

image-1

უაკ 614.841.33

ISBN 978-9941-28-036-8

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სახელმძღვანელოს ძირითადი პედაგოგიური კონცეფცია გამომუშავებული და აპრობირებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო გრაფიკისა და ტექნიკური მექანიკის დეპარტამენტში.
სახელმძღვანელო გათვალისწინებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის და საინჟინრო გრაფიკისა და ტექნიკური მექანიკის დეპარტამენტთან არსებული უმაღლესი სკოლების გრაფიკული დისციპლინების მასწავლებელთა მომზადების ცენტრის მსმენელთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები