ზ. კვინიკაძე, ნ. ნიკვაშვილი

პროგრამა AutoCAD-ში სწრაფად მუშაობისათვის
მეთოდიკური მითითებები

image-1

უაკ 001.1(075.5)

ISBN 978-9941-28-183-9 (PDF)

14 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

მეთოდურ მითითებებში განხილულია პროგრამა AutoCAD-ში ისეთი ბრძანებები, ფსევდონიმები და „ცხელი ღილაკები“, რომლებიც პროგრამაში სწრაფად მუშაობის საშუალებას იძლევა.
მეთოდიკური მითითითებები განკუთვნილია უმაღლესი სკოლის გრაფიკული დისციპლინების მასწავლებელთა მომზადების სასწავლო ცენტრის მსმენელებისათვის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის უმაღლესი პროფესიული და საბაკალავრო განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებით მოსამზადებელი სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების, სამშენებლო ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის, ინჟინრებისათვის, რომლებიც კარგად ფლობენ საინჟინრო გრაფიკას და ათვისებული აქვთ კომპიუტერული უნარ-ჩვევები.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები