მ. კიკნაძე, გ. კოტრიკაძე

ოპერაციული სისტემები
ლაბორატორიული სამუშაოები

image-1

უაკ 62-5

ISBN 978-9941-20-970-3

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია ოპერაციული სისტემების საფუძვლების ლაბორატორიული სამუშაოები: ვირტუალური მანქანის შექმნა, პარამეტრების კონფიგურაცია, ქსელის მართვის ორგანიზაცია, ინტერფეისი და მონაცემებთან მუშაობა. მულტიმედია და ჩაშენებული დანართები, წარმადობა და საიმედოობა. უსაფრთხოების საშუალებები და სხვა.
წიგნი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, რომლებსაც ეკითხებათ სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული დისციპლინა: ოპერაციული სისტემების საფუძვლები; აგრეთვე იმ პირთათვის, ვინც დაინტერესებულია მიიღოს ამომწურავი ცოდნა ოპერაციული სისტემების შესახებ.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები