თ. გაბაშვილი, ნ. გაბაშვილი

MICROSOFT VISIO 2013

ლაბორატორიული სამუშაოების კრებული

image

უაკ 602.503.5

ISBN 978-9941-28-542-4

64 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია Microsoft-ის ვექტორულ-გრაფიკული რედაქტორი - Visio 2013, რომელიც ერთ-ერთი პირველთაგანი და მარტივად გამოსაყენებელი პროგრამაა ვექტორულ-გრაფიკულ რედაქტორებს შორის. მისი დახმარებით შესაძლებელია სხვადასხვა დონისა და სირთულის სქემების, დიაგრამების, ასევე ორგანიზაციული სტრუქტურებისა და არქიტექტურული პროექტების ვიზუალიზება, რაც ამარტივებს როგორც შესწავლის, ისე აღქმისა და წარმოდგენის პროცესს.

აღნიშნული კრებული განკუთვნილია როგორც სტუდენტისთვის, ისე სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებისთვის, რომელთა მოვალეობა მოიცავს ბლოკსქემების, ორგანიზაციული და ქსელური დიაგრამების, პროექტების გეგმებისა და გრაფიკების შექმნას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები