შ. ბაქანიძე, ლ. სამხარაძე, ვ. პირმისაშვილი

რეკომენდაციები ადგილობრივი მსუბუქშემვსებიანი
ბეტონებით მოწყობილი თბოსაიზოლაციო
შრის მინიმალური სისქის დადგენის
თაობაზე საქართველოს
პირობებისათვის


image-1

უაკ 69.05

ISBN 978-9941-20-152-3

24 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 02.11.2012


 

განხილულია ადგილობრივი მსუბუქშემვსებიანი ბეტონებით მოწყობილი თბოსაიზოლაციო შრის მინიმალური სისქის დადგენის მეთოდიკა. განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, აგრეთვე საპროექტო და სამშენებლო ფირმებისთვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები