თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე

AutoCAD 2009-ის გაკვეთილები
მეთოდური მითითებები

image-1

უაკ 22.151.3

ISBN 978-9941-14-886-6

40 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2010


 

განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის. მასში გადმოცემული მასალა შეესაბამება აღნიშნული ფაკულტეტის მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების კურსით გათვალისწინებული საგამოცდო სამუშაოს მიზნობრივ დანიშნულებას და შინაარსს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები