ი. ქვარაია

გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოების წარმოება
უკიდურესად შეზღუდულ პირობებში
მშენებლობისა და რეკონსტრუქციის
დროს


image-1

უაკ 624. 05

ISBN 978-9941-20-726-6

99 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 24.06.2016


 

მონოგრაფიაში განხილულია ქ. თბილისში, ყველაზე განაშენიანებულ უბანში, უკიდურესად შეზღუდულ პირობებში ერთ-ერთი უნიკალური ობიექტის მშენებლობისა და რეკონსტრუქციის პროცესში ჩატარებული გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები. კერძოდ, აღწერილია მიმდებარე ტერიტორიების, ქვაბულის კედლების, გრუნტის გამაგრების და სარეკონსტრუქციო შენობის კედლების დროებითი გამაგრების ღონისძიებები;  წარმოდგენილია რკინაბეტონის საძირკვლის, კედლების, სვეტებისა და სართულშუა გადახურვის ელემენტების გაძლიერების ტექნოლოგიური გადაწყვეტები; მოყვანილია ძირითადი მზიდი კედლისა და სხვა მზიდი ელემენტების დემონტაჟისა და მათი ახალი კონსტრუქციული ელემენტებით ჩანაცვლების სამუშაოს შესრულების პრაქტიკული მაგალითები.
მონოგრაფია განკუთვნილია მშენებლობის დარგის სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები