პ. გიორგაძე, მ. კაჭარავა, დ. ღუღუნიშვილი

ბოტანიკა

image-1

უაკ 58

ISBN 978-9941-20-092-2

286 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.06.2012


 

შედგენილია სპეციალობა „ფარმაციის“ მოქმედი პროგრამის საფუძველზე. ბოტანიკის კურსი ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტებისათვის წარმოადგენს მაპროფილებელი საგნის ფარმაკოგნოზიის შესწავლის საფუძველს. იგი პირველი ქართული სახელმძრვანელოა, რომელშიც განხილულია მცენარეთა მორფოლოგიის, ანატომიისა და სისტემატიკის საკითხები. სისტემატიკურ ნაწილში ძირითადად მოცემულია ადგილობრივი ფლორის ის სამკურნალო მცენარეები, რომლებიც გამოყენებულია ხალხურ და მეცნიერულ მედიცინაში.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ფარმაცევტული პროფილის სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები