კ. ფარცხალაძე, გ. გრძელიშვილი, ვ. ქოქიაშვილი

მშრალი და წყლის ყინულის წარმოება
და გამოყენება

image-1

უაკ 651.56

ISBN 978-9941-20-134-9

34 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.06.2012


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია წყლის ყინულის ბუნებრივი და ხელოვნური წარმოების მეთოდები და მშრალი ყინულის წარმოება. აღწერილია წყლისა და მშრალი ყინულის საშუალებით კვების პროდუქტების გაცივება, გაყინვა და შენახვა. მოცემულია წყლის ყინულის საწყობის კონსტრუქციის პრინციპული სქემა. ასევე განხილულია მშრალი ყინულის ნედლეულის წყაროები, მისი მიღების ტექნოლოგიური სქემა და გამოყენების სფეროები. მოცემულია წყლისა და მშრალი ყინულის გენერატორების კონსტრუქციული სქემები. ბოლო თავში განხილულია ხელოვნური ყინულის წარმოების ენერგეტიკული ანგარიში.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია „სამაცივრო ტექნოლოგიისა და ტექნიკის“ პროფილის სპეციალობის ბაკალავრიატისა და პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტებისათვის (სასწავლო კურსი: „მაცივარი დანადგარები“). იგი შეიძლება გამოადგეს აგრეთვე მაგისტრანტებს და სამაცივრო ტექნიკასთან დაკავშირებულ ინჟინერ-ტექნიკოსებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები