დ. გურგენიძე - წევრი
ლ. კლიმიაშვილი - წევრი
ი. ქადარია - მთ. რედაქტორი
ა. მოწონელიძე - წევრი
ზ. დანელია - წევრი
ა. ბაგრატიონ-დავითაშვილი - წევრი
ი. ინაშვილი - წევრი
ზ. მეგრელიშვილი - წევრი
ლ. ღოღელიანი - წევრი
შ. გაგოშიძე - წევრი
მ. გრძელიშვილი - წევრი
შ. მესტვირიშვილი - წევრი
მ. ნაცვლიშვილი - წევრი
მ. მეძმარიაშვილი - წევრი
გ. ჯერენაშვილი - წევრი
ა. გოგოლაძე - პასუხისმგებელი პირი
არდით მანი - წევრი
რამეშ კანვარი - წევრი
ემი კალეიტა - წევრი
სტივენ ფრიმენი - წევრი
როი გუ - წევრი
ო. პრიმანი - წევრი