А. Прангишвили - член
Л. Климиашвили - член
И. Кадария - гл. редактор
А. Моцонелидзе - член
3. Данелия - член
А. Давиташвили - член
И. Инашвили - член
3. Мегрелишвили - член
Л. Гогелиани - член
Ш. Гагошидзе - член
М. Грдзелишвили - член
Ш. Мествиришвили - член
М. Нацвлишвили - член
А. Григолишвили - член
Г. Джеренашвили - член
А. Гоголадзе - ответственное лицо
Ардит Ман - член
Рамеш Канвар - член
Эми Калеита - член
Стивен Фримен - член
Рои Гу - член
О. Примин - член