А. Прангишвили - председатель
И. Горгидзе - зам. председателя
Ш. Начкебия - зам. председателя
Р. Чиковани - зам. председателя
Г. Абдушелишвили - член
А. Абшилава - член
Г. Арабидзе - член
Р. Арвеладзе - член
Р. Бабаян (Россия) - член
Н. Багатуриа - член
Т. Бацикадзе - член
Г. Бибилеишвили - член
В. Бурков (Россия) - член
Г. Гавардашвили - член
З. Гаситашвили - член
О. Гелашвили - член
Ал. Григолишвили - член
Д. Гургенидзе - член
Б. Гусев (Россия) - член
И. Елишаков (США) - член
Г. Варшаломидзе - член
С. Васильев (Россия) - член
М. Згуровский (Украина) - член
О. Зумбуридзе - член
Х. Зункел (Австрия) - член
Д. Тавхелидзе - член
А. Топчишвили - член
З. Какулия - член
В. Кварацхелия - член
Г. Квеситадзе - член
Л. Климиашвили - член
Ф. Криадо (Испания) - член
М. Кухалеишвили - член
Р. Лазаров (США) - член
Дж. Лаитман (США) - член
З. Ломсадзе - член
Н. Махвиладзе - член
Протоиерей Л. Матешвили - член
М. Мацаберидзе - член
В. Матвеев (Россия) - член
Г. Меладзе - член
Э. Медзмариашвили - член
Г. Микиашвили - член
О. Натишвили - член
О. Намичеишвили - член
Д. Новиков (Россия) - член
С. Педроло (Италия) - член
Р. Жиневичус (Литва) - член
В. Жуковский (Россия) - член
З. Ричи (Италия) - член
†М. Салуквадзе - член
Ф. Сиарле (Франция) - член
Р. Стуруа - член
Т. Сулаберидзе - член
Ф. Унгер (Австрия) - член
А. Фашаев (Азербайджан) - член
Н. Кавлашвили - член
А. Чхеидзе - член
Г. Цинцадзе - член
Т. Цинцадзе - член
Н. Церетели - член
З. Цвераидзе - член
Г. Хубулури - член
Т. Джагоднишвили - член
Г. Джавахадзе - член
Митрополит А. Джапаридзе - член
Г. Джеренашвили - член
Дж. Джуджаро (Италия) - член