К. Кокрашвили - председатель
В. Хрусталь - зам. председателя
А. Брант - член
Дж. Габелиа - член
И. Габисония - член
З. Габисониа - член
Дж. Гахокидзе - член
-
-
Н. Ниорадзе - член
З. Рогава - член
З. Рухадзе - член
Т. Шомерус - член
З. Дзлиеришвили - член
Дж. Хецуриани - член
К. Джинчарадзе - член