К. Кокрашвили - председатель
В. Хрусталь - зам. председателя
З. Габисониа - член
Дж. Габелиа - член
Д. Кариаули - член
Дж. Хецуриани - член
П. Кублашвили - член
Г. Хурошвили - член
Дж. Гахокидзе - член
З. Рухадзе - член
З. Дзлиеришвили - член
З. Рогава - член
Л. Шаишмелашвили - член
И. Габисония - член
К. Джинчарадзе - член
Н. Ниорадзе - член
Т. Шомерус - член
А. Брант - член