ვ. ფირცხალავა, გ. მუხიაშვილი

კონსტრუქციები არქიტექტურაში

II ნაწილი

image-1

უაკ 721.021.22

ISBN 978-9941-28-017-7 (ყველა ნაწილი) (PDF), 978-9941-28-018-4 (მეორე ნაწილი)(PDF)

208 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია სამოქალაქო შენობების ძირითადი არქიტექტურულ-კონსტრუქციული სისტემები და გეგმარებითი სქემები. დეტალურადაა გაანალიზებული მრავალსართულიანი და მაღლივი საცხოვრებელ და საზოგადოებრივ შენობებში გამოყენებული კონსტრუქციული სისტემები, თანამედროვე საფასადე სისტემები და მასალები. განხორციელებული არქიტექტურული ობიექტების მაგალითებზე განხილულია ფასადისა და არქიტექტურულ-კონსტრუქციული ელემენტების მოწყობის კვანძები.
განკუთვნილია არქიტექტურის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები