თ. ჩიგოგიძე

ინტერიერის დაპროექტება

image-1

უაკ 721.011.8

ISBN 978-9941-28-025-2

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსის ათვისება სტუდენტს შესძენს მარტივი გეგმარებითი სტრუქტურის მქონე საცხოვრებლის ინტერიერის დაგეგმარების თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას. მას ჩამოუყალიბდება შემოქმედებითი აზროვნება და წარმოსახვა. გამოცემა განკუთვნილია პროგრამა „არქიტექტურის“ ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები