მ. მელქაძე

ხანდაზმულთა პანსიონი 70-100 ხანდაზმულისთვის

image-1

უაკ 711.557

ISBN 978-9941-28-349-9 (PDF)

14 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ჩვენი საზოგადოების ერთ-ერთი დაუცველი სეგმენტის - მარტოხელა მოხუცთა პრობლემის გადაწყვეტის მეთოდი, ხანდაზმულთათვის იმ სისტემა-სტრუქტურის-საცხოვრისის შექმნის სახით, რაც გახდება მათთვის სიყვარულისა და სიმშვიდის ნავსაყუდელი.
გამოცემა განსაზღვრულია არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის მოცულობითი არქიტექტურის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები