ალ. კირთაძე

ლებეგის ზომა

image-1

უაკ 51

ISBN 978-9941-28-396-3

353 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2018


 

სახელმძღვანელოში „ლებეგის ზომა“ მოცემულია ლებეგის ზომის კლასიკური აგების მეთოდები და შესაბამისი დამხმარე მასალა.
წიგნი განკუთვნილია მათემატიკის სპეციალობის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები