ე. ჩხიკვაძე, ნ. კუციავა

ქალთა ასოციაციის სადაგი დღეები

(მეორე სრული გამოცემა)

image

უაკ 94(470)

ISBN 978-9941-28-479-3

157 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

საქართველოში ქალთა საზოგადოებრივი პოტენციალის რეალიზება ყოველთვის აქტუალური იყო. ქართველ ქალთა მოძრაობის ამსახველი მნიშვნელოვანი ფურცელია 1846 წელს დაარსებული წმინდა ნინოს სახელობის ქალთა საქველმოქმედო საზოგადოების მოღვაწეობა. ქალთა საზოგადოებრივი მოღვაწეობისა და ქალთა ორგანიზაციების ნაყოფიერი საქმიანობის შესანიშნავი მაგალითები ჩვენში XIX საუკუნის ბოლოსა და XX საუკუნის დასაწყისში იყო: საზოგადოება „უღელი“ (დაარსდა 1873 წელს), „კავკასიელ ქალთა ტფილისის საზოგადოება“ (1909 წ.), „ტფილისის ქართველ ქალთა საზოგადოება“ (1913 წ.).

1948 წელს დაარსდა ქალთა რესპუბლიკური ორგანიზაცია, რომელიც „ქალთა საბჭოს“ სახელით დღემდე აქტიურად მოღვაწეობს. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქალთა საზოგადოება, რომელიც არსებობის ოთხ ათეულ წელზე მეტს ითვლის, ქალთა ამ საზოგადოებების ღირსეული მემკვიდრეა. წიგნში ასახულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქალთა ასოციაციის საქმიანობა, ღვაწლი, ამ ორგანიზაციის როლი უნივერ-სიტეტისა და ქვეყნის ცხოვრებაში.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქალთა ასოციაცია, რომელიც მიმდინარე წელს აღნიშნავს დაარსების 45 წლისთავს, დაგროვილი გამოცდილების საფუძველზე, მომავალშიც იტყვის თავის სიტყვას ჩვენი ქვეყნის ქალთა მოძრაობაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები