თ. კუნჭულია

შრომის უსაფრთხოებასა და სამთო საწარმოთა აეროლოგიაში გამოყენებულ ცნებათა და ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

image-1

უაკ 622(03)

ISBN 978-9941-28-796-1

80 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

ლექსიკონში თავმოყრილია შრომის უსაფრთხოებასა და სამ-თო საწარმოთა აეროლოგიაში გამოყენებული, ასევე ამ სფეროში ფართოდ გავრცელებული ზოგიერთი ზოგადი ტექნიკური ცნება და ტერმინი, რომელიც ანბანის მიხედვითაა დალაგებული.

ლექსიკონი გათვლილია სამთო-მომპოვებელი და სამრეწველო საწარმოების, აგრეთვე სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების სპეციალისტებისა და უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებებისა და კოლეჯების სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები