ი. ქვარაია

სამშენებლო პრაქტიკის ორგანიზაცია

image-1

უაკ 667

ISBN 978-9941-28-953-8

64 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.04.2023


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია სტუდენტთა  პრაქტიკის ერთგვარი ანგარიში იმ ობიექტის შესახებ, სადაც პრაქტიკის პერიოდში მრავალმხრივი და ინტენსიური სამუშაოები მიმდი­ნარეობდა. კერძოდ, ძირითადი კორპუსის  რკინაბეტონის მონოლითური კარკასის აგების პარა­ლელურად ხდებოდა კინო და ტელე გადაღების პავილიონის მონტაჟი ლითონის ასაწყობი კონსტრუქციებისგან. ამან სტუდენტებს საშუალება მისცა უფრო ღრმად გაცნობოდნენ მონო­ლითური,  რკინაბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების სამუშაოების წარმოებას.

განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტებისა და სამშე­ნებლო სფეროს სპე­ცია­ლისტე­ბისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები