ხ. თოდაძე

ქართული სამონასტრო
ტიპიკონები

image-1

უაკ 2(02)

ISBN 978-9941-20-249-0

176 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

ნაშრომში თავმოყრილია VIII-XVIII საუკუნეების სამონასტრო წეს-განგებანი და ზოგიერთი ანდერძი, რომელიც სამონასტრო ცხოვრებას ეხება.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები