ო. მაღლაფერიძე

ეკონომიკური თეორიის საფუძვლები
(სამი დიდი ეკონომისტი)image-1

უაკ 33

ISBN 978-9941-14-784-5

48 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 21.01.2010


 

XVIII–XX საუკუნეები ეკონომიკის რევოლუციური აღმავლობის და მისი წესის ჩქარი ცვლილების პერიოდებია. სამივე ეს საუკუნე გამორჩეულია სამი დიდი ეკონომისტის  ა. სმიტის, კ. მარქსის, ჯ. ქეინსის მოღვაწეობით, რომლებიც განგებამ საუკუნეების მიხედვით თანმიმდევრულად მოავლინა დედამიწაზე. განათლებულმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს ამ გენიოსთა ბიოგრაფიები და შეხედულებები ეკონომიკურ ურთიერთობაზე, რასაც ეძღვნება ბ-ნ ო. მაღლაფერიძის მცირე ზომის, მაგრამ მდიდარი შინაარსის შრომა.