†ი. ზედგინიძე, ნ. ბერაია

პროდუქციის ხარისხის განსაზღვრის საზომი მეთოდები
მექანიკურ სიდიდეთა გაზომვის მეთოდები
და საშუალებები

I ნაწილი

image-1

უაკ 53.082.1

ISBN 978-9941-20-357-2 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-358-9 (პირველი ნაწილი)

132 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

მოცემულია ისეთი მექანიკური სიდიდეების გაზომვა, როგორიცაა მასა, ძალა, წნევა და სიმკვრივე, ასევე ყურადღება ექცევა ამ სიდიდეების გაზომვის მეტროლოგიურ უზრუნველყოფას.
განკუთვნილია ნედლეულის, მასალების, შუალედური და საბოლოო პროდუქტის ხარისხის განსაზღვრის სფეროში დასაქმებული სპეციალისტების, სტუდენტებისა და ამ საკითხებით დაინტერესებული სხვა მკითხველისათვის. 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები